Home
Visie/Aanpak
Diensten
Projecten
Partners
Contact
Home

SportinBouw Sport(technisch) Advies & Projectmanagement is een onafhankelijk adviesbureau met een brede visie op ruimte voor sport. Wij richten ons in het bijzonder op sport(technisch) onderzoek, advies en projectbegeleiding bij bouw, inrichting, beheer en onderhoud van binnensportaccommodaties.

Maatprojecten waarbij verschillende partijen betrokken zijn, met ieder hun eigen belangen, verdienen een goede procesbegeleiding. SportinBouw biedt integraal projectmanagement. Alle fasen in het project worden hierdoor optimaal begeleidt zodat het eindresultaat tegemoet komt aan de belangen van alle partijen maar met name aan die van de eindgebruikers van de sportaccommodatie zoals een fitnessruimte, speelzaal, gymzaal, sportzaal, sporthal, turnhal en/of dojo).
SportinBouw heeft ervaring in o.a. de sporttoestellenmarkt en weet daarom wat er speelt en hoe het spel wordt gespeeld.

Daarnaast doen we onderzoek naar sport in brede zin, bijvoorbeeld ter ondersteuning van sport(accommodatie)beleid en zijn we (gast)docent bij sportgerelateerde opleidingen. Zie hier onze diensten op het gebied van onderzoek en advies voor sport(accommodaties).

Sportinbouw adviseert en begeleidt:
gemeenten,scholen,schoolkoepels,architecten,adviesbureaus, bouwbedrijven,projectontwikkelaars,ziekenhuizen, gezondheidsinstellingen en stichtingen op sporttechnisch gebied.